Privacy verklaring

Ries kinderplezier zal altijd de anonimiteit van haar gebruikers respecteren en beschermen.
Informatie zoals namen, e-mailadressen, andere contactinformatie en persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt door onze bezoekers, zal op een beveiligde wijze worden vastgelegd.

Ries kinderplezier verbindt zich ertoe de persoonsgegevens van de gebruikers enkel te gebruiken in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens.

Ries kinderplezier verzamelt geen persoonsgegevens van de gebruikers, tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt, zoals op het registratieformulier, het contactformulier of bij het invullen en versturen van post en/of e-mail. De persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor administratieve doeleinden. (Opdracht)

De gebruiker kan de door hem/haar verstrekte persoonlijke gegevens altijd inzien en/of wijzigen en behoudt het recht om zich kosteloos te verzetten tegen verwerking van de gegevens voor bovenvermelde doeleinden. De gebruiker dient hiervoor contact op te nemen met ons.